Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

08:24
9951 e0b0 390
Reposted fromkatsiu katsiu
08:24
9960 ec26 390
Reposted fromkatsiu katsiu
08:23
9990 aa14 390
Reposted fromkatsiu katsiu
08:23
9994 6377 390
Reposted fromkatsiu katsiu
08:22
9998 f554 390
Reposted fromkatsiu katsiu
07:59
0016 e1c4 390
Reposted fromkatsiu katsiu
07:58
0025 7eaf 390
Reposted fromkatsiu katsiu
07:38
0033 6799 390
Reposted fromkatsiu katsiu

March 19 2017

20:31
0038 8857 390
Reposted fromkatsiu katsiu
20:29
4961 5c09 390
Wie es sich freut :3
Reposted frombiru biru viasoadysta soadysta
13:45
8507 7f9a 390
Reposted frombrzezinska brzezinska viasoadysta soadysta
13:43
6023 d362 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasoadysta soadysta
13:42
2485 da7e 390
Reposted fromgabrynia gabrynia viaraspberryjam raspberryjam
13:41
2791 a080 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaraspberryjam raspberryjam

March 17 2017

23:24
8152 30f8 390
Reposted fromsoulwax soulwax viaamelinowa amelinowa
23:24
5300 64f7 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge vialaters laters
23:24
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialaters laters
23:23
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud,na drogowskaz,na pomocną dłoń. Wierzymy w świat,którego nie ma,w ludzi,których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni,miesiące,lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że  zmienimy się,ale od "jutra".Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć.Dzisiaj. Musisz uwierzyć,że dasz radę.Dzisiaj. Musisz zacząć iść.Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić.Dzisiaj. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vialaparisienne laparisienne
23:22
1150 d18c 390
Reposted fromkaraibski karaibski vialaparisienne laparisienne
23:21
6879 c27e 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl