Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

22:41
5338 e09c 390

itsagifnotagif:

Dogs just make me cry

22:40
Bo w każdym z nas jest Chaos i Ład, Dobro i Zło. Ale nad tym można i trzeba zapanować. Trzeba się tego nauczyć.
— Wiedźmin
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
22:40
Czy rozumiesz teraz, czym jest neutralność, która tak cię porusza? Być neutralnym to nie znaczy być obojętnym i nieczułym. Nie trzeba zabijać w sobie uczuć. Wystarczy zabić w sobie nienawiść.
— Wiedźmin
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
22:38
Musimy żyć. Żyć tak, by później nikogo nie musieć prosić o wybaczenie.
— Wiedźmin
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
22:29
0848 7dc4 390

legolras:

My finger slipPED

Reposted frommechaniqueknight mechaniqueknight viagitana gitana
22:08
0921 2f6f 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viagitana gitana
22:07
7732 3fc5 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viagitana gitana
22:07
5881 0ef9 390
Reposted fromUnpretty Unpretty viagitana gitana
21:34
8821 4dee 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagitana gitana
21:34
4006 d8f4 390
Reposted fromwaszczu waszczu viagitana gitana
21:34
4154 e6b0 390
Reposted fromscorpix scorpix viagitana gitana
21:32
9117 5b2e 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viagitana gitana
21:13
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viagitana gitana
21:12
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viagitana gitana
20:43
6315 2038 390
Reposted fromamatore amatore viagitana gitana
20:36
8756 8db9 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viagitana gitana
20:36
0932 f599 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viagitana gitana
20:36
Reposted frombluuu bluuu viagitana gitana
20:36
Reposted fromnaich naich viagitana gitana
20:32
6840 1497 390
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
Reposted fromholdyourbreath holdyourbreath viagitana gitana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl