Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

14:58
14:58
Walcz z tym. Walcz ze wszystkim, co chce pociągnąć cię w dół. Poddawanie się jest dla słabeuszy.
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazuzajearbuza zuzajearbuza
14:58
5836 89d3 390
Reposted fromfoods foods viazuzajearbuza zuzajearbuza
14:57
4445 4713 390
Reposted fromfriends friends viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
14:57
14:57
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
14:57
14:56
3185 92a1 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaveritas1 veritas1
14:56
3213 2acd 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaveritas1 veritas1
14:56
5592 8a7a 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaveritas1 veritas1
14:55
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxvou xvou
14:55
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaxvou xvou
14:54
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viaxvou xvou
14:54
“ Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.”
— K. Grochola
Reposted fromladygrey ladygrey viaxvou xvou
14:54
6673 31ac 390
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaxvou xvou
14:53
0259 6f5c 390
Reposted fromlaluna laluna viaxvou xvou
14:52
9612 968c 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaxvou xvou
14:52
Wojna nie zaczyna się od przemocy tylko od nieporozumień.
— skam
Reposted frommrrru mrrru viaxvou xvou
14:52
Mamy po 20 lat, skąd możemy wiedzieć co chcemy robić. To absurd. Jak ja nie wiem co będę jeść jutro na śniadanie.
— takie prawdziwe
Reposted fromzyta zyta viaxvou xvou
14:51
5609 41a6 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaxvou xvou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl