Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2019

6683 71af 390
Reposted fromzciach zciach viagreywolf greywolf
3210 ad73 390
Reposted fromoll oll viagreywolf greywolf

September 09 2019

Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
4986 a546 390

Żeby wszystkie kule na świecie
trafiły we mnie,
toby już nie mogły trafić w nikogo.
I żebym umarła tyle razy,
ile jest ludzi na świecie,
żeby oni nie musieli już umierać,
nawet Niemcy.
I żeby ludzie wcale nie wiedzieli,
że ja umarłam za nich,
żeby nie było im smutno.

Anna Świrszczyńska "Czternastoletnia sanitariuszka myśli zasypiając"

— za: https://tiny.pl/t18dv
9433 1776 390
Reposted fromMtsen Mtsen vialexxie lexxie
4902 2121 390
5936 1cf5 390
Reposted fromscorpix scorpix
3218 ddab 390
Reposted fromwentyl wentyl viaadmchm admchm
5432 7ea6 390
Reposted fromtichga tichga viaovtza ovtza
4558 3908 390
Reposted fromjpingus jpingus viagreywolf greywolf
6045 c739 390
Reposted fromfungi fungi viagreywolf greywolf
4719 2dd9 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viagreywolf greywolf
5589 bc57
Reposted frombearded bearded via000monnnn066 000monnnn066
Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf
Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf
5062 371d 390
Reposted fromfungi fungi viagreywolf greywolf
6080 d8fb 390
Reposted fromdatfeel datfeel viaovtza ovtza
8025 bae1 390
Reposted fromdivi divi viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl