Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

3132 b3fb
Reposted frominajaa inajaa viabercik bercik
7535 e468 390
Reposted fromscorpix scorpix viaveritas1 veritas1
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaarrives arrives
8248 ec34 390
Reposted fromciarka ciarka viaarrives arrives
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Reposted fromxalchemic xalchemic viaarrives arrives
3118 b70e 390

adults gonna adult
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viagameofthrones gameofthrones
5594 fe5d
Reposted fromtfu tfu viaOkruszek Okruszek
1234 5d2d 390

catgifcentral:

Four Little Pigs

Reposted fromAngusJames AngusJames viaOkruszek Okruszek
2085 7ae2 390
Reposted frompunisher punisher viaOkruszek Okruszek
3514 92c2 390
Reposted fromczinok czinok viagameofthrones gameofthrones
Hm, czy pobudka o piątej rano w listopadzie może być przyjemna?
Nie?
No to wyobraź sobie, że wygrałeś milion dolarów i musisz wstać właśnie o piątej, by jechać odebrać tę nagrodę.
I co, będzie to przyjemne wstawanko czy nie?
Czyli to nie godzina, ale powód, dla którego musimy wstać decyduje o naszym nastroju w chwili przebudzenia
— Borszewicz (via arktyczne-oczy)
Reposted fromsoplica soplica viaarrives arrives
Jeżeli krzyczysz o małych problemach, rozejrzyj się. Może ktoś właśnie mówi o ogromnym bólu szeptem.
— (via dametaswift)
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromnewnightmare newnightmare viaarrives arrives
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viaarrives arrives
Jedni są uzależnieni od papierosów, inni od hazardu, ja - od uniesień. Jakbym cała składała się z tych małych wzruszeń. Jakbym potrzebowała od czasu do czasu się rozpaść, tylko po to, by znów poskładać kawałeczki w całość.
Cztery Wieki Później
Reposted fromkjn kjn vialexxie lexxie
1670 7d76 390
Reposted fromrichardth richardth vialexxie lexxie
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaarrives arrives
3105 05fd 390
Reposted bysinfoniademiedoedhellWpiwnicyUdziadkapszczola91martulla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl