Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

5528 fe40 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabamboocha bamboocha
3546 1fe4 390
Reposted fromstroschek stroschek viabamboocha bamboocha
4282 342f 390

girlinthepark:

vetrana | Prague, Czech Republic. 

Dać komuś miłość (...) nie odbierając mu jednocześnie jego powietrza, jego obszaru wolności. Niczego nie narzucać nawet siebie samego to najtrudniejsze zadanie (...) i rzadko się to udaje.
— Roma Ligocka - "Wolna miłość"
4312 13e3 390
Reposted fromszatatan szatatan viaeternaljourney eternaljourney
2034 ec49 390
3118 5c58 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaovtza ovtza
Uświadomił sobie, że nie kochał jej jeszcze nigdy tak bardzo, jak właśnie w tej chwili: kiedy patrzył, jak odchodzi.
— Tess Gerritsen "Grawitacja"
Reposted fromtomowa tomowa viamarioneta marioneta
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
Reposted frommelatonina melatonina viapoppyseed poppyseed
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viapoppyseed poppyseed
6272 a5ad 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viamarioneta marioneta
9113 64cc 390
Reposted frommessinhead messinhead viaumie-ranko umie-ranko
4199 1bf0 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viacytaty cytaty
8501 9bc4 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vianecropixie necropixie
6474 411a 390
Reposted fromLukrecja Lukrecja vianecropixie necropixie

February 15 2018

5324 9642 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl