Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

0439 000f 390
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viagreywolf greywolf
0517 03ec 390
elegancko
Reposted fromkopytq kopytq viagreywolf greywolf
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viagreywolf greywolf
6127 1d00 390
Reposted fromsiara siara viagreywolf greywolf
2247 1f23 390
Reposted fromteijakool teijakool viagreywolf greywolf
3936 32e6
Reposted fromfungi fungi viagreywolf greywolf
9978 b8e6 390
Reposted fromrubinek rubinek viagreywolf greywolf
4060 adb7 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viagreywolf greywolf

November 08 2018

Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
0677 b6e9 390
Reposted fromwentyl wentyl viabercik bercik
8316 6606 390
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viaOkruszek Okruszek
8830 3ae6 390
Reposted fromappreciation appreciation viaOkruszek Okruszek
0584 8861 390
Reposted fromunconscious unconscious viaOkruszek Okruszek

November 03 2018

4661 ed96 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaOkruszek Okruszek
Hallstatt, Austria
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaOkruszek Okruszek

Jeśli spotkasz kogoś, kto potrafi Cię ciągle rozśmieszać. Kogoś, kto potrafi zawsze odbierać telefon i przywitać Cię skromnym "Dzień dobry kochanie" każdego ranka. Kogoś kto martwi się o Ciebie, bo niezależnie od wszystkiego zawsze chcę dla Ciebie jak najlepiej. Kogoś, kto Cię szanuje, ale także doprowadza do takiej pasji, że zawsze po... wkładasz majtki na lewą stronę.

Jeśli spotkasz kogoś takiego, to powiedz mu jak bardzo jest dla Ciebie ważny - i postaraj się, aby nigdy nie chciał od Ciebie odejść.

Pilnuj tego, bo tacy ludzie są dziś trudni...

do znalezienia.

— Kobus
Reposted fromthesmajl thesmajl viaOkruszek Okruszek
9236 7dcd 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viaOkruszek Okruszek
Reposted fromFlau Flau viaOkruszek Okruszek
9219 0334 390
Reposted fromstroschek stroschek viabakatson bakatson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl