Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

4470 5c7e 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaOkruszek Okruszek
4467 41d0 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaOkruszek Okruszek
4304 1025 390
Reposted fromtotal1ty total1ty viaOkruszek Okruszek
4303 ae10 390
Reposted fromtotal1ty total1ty viaOkruszek Okruszek
4261 1653 390
Reposted fromthetemple thetemple viaOkruszek Okruszek
4233 6d22 390
Reposted fromKameliaLove KameliaLove viamaking-love making-love
Reposted fromgruetze gruetze viabercik bercik
9061 22de 390
Reposted fromverdantforce verdantforce viagreywolf greywolf
3616 d70a 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagreywolf greywolf
1888 477d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
Kobiety rozbraja się słowami.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viagreywolf greywolf
4881 1b48 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viagreywolf greywolf
3405 2317 390
Reposted fromOnlyYellow OnlyYellow viagreywolf greywolf
4715 5b60 390
Reposted fromtoganja toganja viaeternaljourney eternaljourney
Przyjemności: Mężczyźni. Wino. Seks. Chodzenie po plaży boso. Muzyka w słuchawkach. Jazda samochodem w nocy. Pierwsza łyżka lodów. (...) Rozmowy z ludźmi, gdy nie zastanawiasz się, co powiedzieć, tylko słowa same z ciebie wypływają. Dobry film. Dobry serial. Długie pocałunki. Wieczór, który masz tylko dla siebie. Nieprzyjemności: Mężczyźni. Kłótnie. Słaby seks. Okres. Kolejki. Nadęte księżniczki. Ludzie opierdalający kelnerki.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaeternaljourney eternaljourney
4836 d1b1 390
Kobiety, które mają klasę nie potrzebują w swoim życiu nieszczerych uśmiechów, fałszywych obietnic, gównianych przyjaźni i tanich adoratorów. Takie kobiety jak Ty doskonale znają swoją wartość i wiedzą, że zasługują na więcej.
— Rafał Wicijowski - "Kobiety, które mają klasę"
2798 4687 390
Reposted frompiehus piehus vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl