Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2020

6040 2336 390
Reposted fromEtnigos Etnigos via000monnnn066 000monnnn066
5555 506e 390
Reposted fromSilentRule SilentRule via000monnnn066 000monnnn066
9015 c89d 390
Reposted fromfeegloo feegloo viabakatson bakatson

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Wszystko przepadło. Wszystko się rozsypało. Życie w totalnym rozpadzie. Co było pewnikiem, zostało zaprzeczone. Co miało trwać wiecznie – umarło.
— Anka Mrówczyńska - Psychiatryk
Reposted frommhsa mhsa viafrytkatosia frytkatosia
8574 6c3d 390
Anna Ciarkowska
9954 04d5 390
Reposted fromSilentRule SilentRule via000monnnn066 000monnnn066
8986 5044 390
Danuta Wawiłow - "Wędrówka"
0941 d15b 390
Reposted fromnutt nutt viaGaladriela Galadriela

Kawo! Ty jesteś jak zdrowie! Ile cie trzeba cenić ten tylko sie dowie, co cie rano nie wypił~

— wypiliście już swoją kawę?
Reposted fromestrachan estrachan viastolatstolat stolatstolat

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
Jeżeli chcesz lepiej zrozumieć swoich rodziców, poproś ich aby opowiedzieli o swoim dzieciństwie. Jeśli wysłuchasz ich z wyrozumiałością, zrozumiesz, skąd wywodzą się ich lęki i sztywne schematy postępowania.
— Louise Hay
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaTyMiJestes TyMiJestes
Reposted fromshakeme shakeme viabreatheslow123 breatheslow123
8399 a215 390
1062 7bdb 390
Ja, Olga Hepnarova 4
1475 6522 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viagorky gorky

“Niewyrażone emocje nie umierają. Zakopujemy je żywcem, a one wypełzają potem w jeszcze brzydszej formie.”

— -Sigmund Freud-
Reposted fromveta veta viaNataly Nataly
Wiem, że to dziecinne, ale uwierzcie mi, że jeśli człowiek ma okazję leżeć na podłodze i nie być przez nikogo widzianym, to na pewno będzie to robił.
— Marisha Pessl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl